NORRBOTNIABANAN
E4 - LOMTJÄRN

JA till Norrbotniabanan E4 Lomtjärn - Resecentrum för alla

Senast uppdaterad 2022-12-14 | 09:21:03

Aktuellt

2022.12.14

[Mer om arbetspendling]

Vem kommer att pendla med persontåg från/till Piteå, år 2040 så att tågoperatören (ex. Norrtåg) får uthållig lönsamhet på sin trafik?.. annars lägger man ned de flesta av de planerade 44 persontågen.

Vi har facit mellan Boden-Luleå där 3800 arbets-pendlar dagligen, men man lyckades bara få över 4 pendlare/tågavgång och efter 3 års försök lades tågtrafiken ned! Vi har facit på Botniabanan där antalet resande är bara hälften av TRV:s prognos, även de kortare restiderna är ej uppnådda. Riksrevisionsverket har anmärkt att TRV har misslyckats att hålla det man har lovat och fått skattemedel till att genomföra.

Alltså måste de 2800 dagliga arbetspendlarna till/från Piteå, som nu pendlar med egna fordon, övergå till att pendla med tåg, så att lönsamheten infinner sig. Vem kan i övrigt fylla de 44 planerade persontågs-avgångarna i Piteå??... inte turister, dom kommer med husvagn/husbil, inte pensionärer, reser för sällan, inte studerande, reser för sällan och är för få.Hur kan man motivera arbetspendlarna, med egna fordon, att övergå till persontågspendling??

Hela resan från bostad till arbetsplats måste vara billigare och snabbare än att åka/samåka med eget fossilfritt fordon, för att arbetspendlarna skall välja persontågs alternativet.

Pendla med tåg:
Vid resecentrum i Piteå, måste du betala avgift för parkering, motorvärmare och elbilsladdning, betala tågbiljett och när du väl är framme vid Luleå resecentra, betala biljett till en lokalbuss, om det finns anslutning,fram till din arbetsplats?

Pendla med fossilfritt eget fordon:
Den privata elbilen laddas billigt i bostaden och gratis parkering och motorvärmare finns vid de flesta arbetsplatser, viket är bland det första anläggningsarbetare kräver när en ny arbetsplats etableras exempelvis i Luleå. Många arbetsplatser lockar nu med elbilsladdning till reducerat pris som anställningsförmån. (exempelvis SmurfitKappa) Mer än 88% arbetspendlare bor utanför centrum, samåker väldigt ofta med 2-3 personer, vilket gör kostnaden ännu lägre. Fordonet används ofta under dagen för att åka till ett lunchställe.

Ett par exempel på arbetspendlarer:

De flesta entreprenörer/hantverkare pendlar med sin fossilfria firmabil, som samtidigt innehåller alla verktyg och material, omöjligt att övergå till tåg.

En familj med 2-3 barn , bor i villa i Bergsviken, (eller annat villaområde, idag bor 88% av arbetspendlarna i arbetsför ålder utanför centrum) äger som de flesta familjer, 2 fordon, för att livspuzzlet skall fungera. Den ene jobbar vid nått företag i P-å Kommun, den andre arbetspendlar till Luleå. Båda turas om med sina fordon att skjutsa/hämta barnen på förskola/skola före/efter jobbet. Någon av dessa transporter kombineras ihop med färd till/från respektives jobb. Sen används fordonen till barnens kvällsaktiviteter, samt att handla mat på någon butik på väg hem från jobbet. Svårt att pendling med tåg skall vara billigare och snabbare!

2022.04.12

[Sammanställning Arbetspendling till/från Piteå]

Procentuellt så blir det ungefär 85% av ortens pendlare som bor utanför upptagningsområde för promenad/cykel till centralt resecentra.

Sammanställning Arbetspendling till/från Piteå (PDF - öppnas i nytt fönster/flik)

2022.03.09

[Citat från artikel i PT]

"– Trafikverket har ju till och med sagt att även om de gjorde om hela järnvägsutredningen så skulle de komma fram till samma sak, att Centrumkorridoren är det bästa alternativet, det skulle bara bli förseningar, påpekar Helena Stenberg. Hon säger sig välkomna engagemanget, men vill uppmana kommuninnevånarna att verkligen ta reda på fakta. – Det är mycket känslor och åsikter, man kanske inte alltid baserat på fakta. Urban Eriksson säger att Trafikverket inte gör något politiskt ställningstagande, utan att allt handlar om transportsystemet och dess funktioner.

– Vi har kommit fram till att centrumalternativet är bäst. Det finns till exempel en mängd komplexa och svåra frågor runt E4-alternativet; flera företag som Forslunds och Wibax skulle behöva bort och E4 dras antingen under eller över banan, anslutningen till Timmerleden vore också en svår nöt att knäcka.

På frågan varför kommunen förordade cityalternativet, svarar Helena Stenberg att de argumenten håller än: – Vi vill ha ett centralt resecentrum, att infrastrukturen för industrierna ska fungera och att vi ska få bort den bullriga godsbangården och kunna utveckla det området på ett bra sätt. Den attraktiva vattenspegeln i Södra hamn ska också vara kvar. Piteå kommun håller just nu på att bygga upp en organisation som ska jobba med planering runt Norrbotniabanan."

[Vår kommentar]

Forslunds och Wibax bort?

Bullrig godsbangård?

Attraktiv vattenspegel trots bullerskydd?

---------------2022.03.01 ------------------------------------------------------------

[Del av insändare i PT, Patric Lundström (S), kommunalråd i Piteå]

"Gällande farligt gods så fraktas idag nästan allt farligt gods på lastbil genom Piteå. Enligt den forskning jag tagit del av visar att frakt via tåg är säkrare än frakt via lastbil. Så utifrån det så skulle frakten av farligt gods göras säkrare än vad den är idag."

[Vår kommentar]

Det som sagts i debatten om farligt gods rör sig inte om gods till Piteå, utan det som kommer att passera genom Piteå till andra destinationer. Så där har nog kommunalrådet missuppfattat igen.